top of page
Sivuutetut-liikekuvia ihmiskaupasta 2_Ku

Sivuutetut - liikekuvia ihmiskaupasta
Bypassed - Moving Pictures of Trafficking in Human Beings

elävä näyttely  / living exhibition

Näyttelyt 2023 / Exhibitions 2023

30.8.2023 Stockholm Fringe, Ruotsi/Sweden

Elävä näyttely klo 19 - 21 Living exhibition from 7pm to 9pm

Liput / Tickets 100 / 150 kr

1.7. Tranås at the Finge -festival, Tranås, Ruotsi/Sweden

Elävä näyttely klo 12 - 14 Living exhibition from noon to 2pm

Vapaa pääsy / Free entry

25.4. Black Wall Galleria, Vaasa
Elävän näyttely klo 18-20 / Living exhi
bition from 6pm to 8pm

Teemakeskustelu klo 20. Mukana keskustelemassa Catarina Mikkonen Elpida-yhdistyksestä

Thematic Discussion at 8pm. Discussion with Catarina Mikkonen from Elpida association. 

Vapaa pääsy / Free entry

15.4. Kuopion museo, monitoimitila, Kuopio

Elävä näyttely klo 14 - 16 Living exhibition from 2pm to 4pm

Taitelijatapaaminen klo 16 / Meet the Artists at 4pm

Vapaa pääsy / Free entry

//

Näyttelyt 2022 / Exhibitions 2022

3.- 9.9. Sellon kirjaston galleria, Viaporintori, Espoo

Elävä näyttely 3.9. klo 14 - 16 - näyttely galleriassa 9.9. saakka

Living exhibition on the 3rd of September, from 2pm to 4pm - the exhibition open till 9th of September

Vapaa pääsy / Free entry

24.9 - 11.10. Galleria Rajatila, Tampere
Elävän näyttely 23.9. klo 16-18 + 9.10. klo 13-15 - näyttely galleriassa 11.10. saakka

Living exhibition on the 23rd of September from 4pm to 6pm + on the 9th of September from 1pm to 3pm

Vapaa pääsy / Free entry 

14.10. Kellariteatteri Moreeni, Kulttuurikeskus Poleeni, Pieksämäki
Elävä näyttely 14.10. klo 16-18

Living exhibition on the 14th of October, from 4pm to 6p

//

Sivuutetut - liikekuvia ihmiskaupasta on teoskokonaisuus, jossa kuvataide ja tanssitaide, liike ja jälki, ihmiskeho ja materiaali, käyvät vuoropuhelua. Valo- ja äänisuunnittelu täydentävät kokonaisuutta, joka sulautuu yhteen eläväksi näyttelyksi. 

 

Näyttelyn teoksissa ja kohtauksissa työryhmä on temaattisesti tarkastellut seksikauppaan liittyvän ihmiskaupan uhrin kehollista tunnekokemusta sekä pyrkii tarjoamaan mahdollisuuden aiheen tunnistamiseen ja empatian kokemiseen. 

 

Kokonaisuus koostuu ihmisliikkeestä ja -kehoista, piirroksista, kollaaseista, tekstiiliveistoksista, valosta ja äänestä.

Näyttely on kerrallaan auki 2 h.

Elävää näyttelyä voi katsoa kuin taidenäyttelyä, tilassa saa tulla ja mennä vapaasti.

 

Suositusikäraja 12 v.

//

Bypassed - Moving Pictures of Trafficking in Human Beings is an artistic work where visual and dance arts, movement and still objects, human body and lifeless material - engage in a dialogue. Light and sound design complement the whole to transform it into a living exhibition.

 

Thematically the working group has viewed the bodily sensations of a sex trafficking victim in the works of the exhibition. The work is striving to offer the viewer a chance to identify the theme and to feel empathy.

 

The exhibition as a whole consists of human bodies and movement, drawings, collages, textile sculpture, light and sound.

 

The exhibition is open for 2 hours at a time.

A living exhibition may be viewed as an art exhibition where the visitors can come and go freely.

 

Recommended age 12 years and over.

//

Trailer: 

 

 

//

Tekijät / The Makers

Kuvataitelija / Visual Artist: Maijariitta Karhulahti

Tanssitaiteilija / Dance Artist: Hanna Kahrola

Valosuunnittelija / Light Designer: Veli Pekka Kuronen

Äänisuunnittelija Sound Designer: Markus Tapio

Puvustaja / Costumer: Suvi-Tuuli Höglund
Teknikko kiertueella / Technician on tour: Anne Salmi, Markus Tapio

Videodokumentointi ja traileri / Video Documentation and Trailer: Veera Launonen
Videodokumentointi, kooste / Video Documentation collage: Mia Tiihonen
Still-kuvat / Still photos: Veera Launonen

Tuotanto / Production: Hanna Kahrola and Maijariitta Karhulahti

Valokuvat / Photo: Kimmo Hokkanen

Tukijat ja yhteistyökumppanit / Partners and support

Niilo Helanderin Säätiö, Taiteen edistämiskeskus/Arts Promotion Centre Finland, Pirkanmaan taidetoimikunta/The Arts Council of Pirkanmaa, Pohjois-Savon taidetoimikunta / The Arts Council of Pohjois-Savo, Jenny ja Antti Wihurin rahasto/Jenny and Antti Wihuri Foundation, Otto A. Malmin Lahjoitusrahasto/Otto A. Malm Foundation, Pohjoismainen Kulttuuripiste / Nordic Culture Point, Vanhan Kaivoksen residenssi/Old Mine Residency, Liikelaituri / Pirkanmaan Tanssin Keskus/Central Finland Regional Dance Center, Esitystaiteen seura/Live art society, Kuopion kaupunki/City of Kuopio, Tampereen kaupungin kaupunkikulttuuriyksikkö/Tampere Culture and Leisure Services, Kuopion museo / Kuopio Museum, Vaasan taiteilijaseura / Vaasa Artist Guild, Kuopion Toripysäköinti Oy, Kuopion Kuvataitelijat ry - Ars Libera / Kuopio Artists' Association - Ars Libera, Luovien alojen yhdistys Pro Mylly ry/Mylly Association of Creative Arts, Vapauta Uhri ry / Room of Hope, Lantrek ry, Elpida rf.

//

Työryhmän esittely / Working group 

Hanna Kahrola on tamperelaistunut esiintyjä ja tanssitaiteen tekijä, joka tekee työtä pääasiassa kollektiivisissa työryhmissä ja projektikohtaisesti. Hänen taiteellinen työnsä on samaan aikaan aihelähtöistä ja liikeorientoitunutta, Kahrolaa kiinnostaa varsinkin ihmisyys ja sen ongelmat. Kahrola on työskennellyt ammattilaisena vuodesta 2014.
Maijariitta Karhulahti on kuopiolainen kuvataiteilija, joka työskentelee materiaalilähtöisesti kierrätetyillä, löydetyillä sekä perinnöksi saaduilla materiaaleilla ja esineillä. Hänen työssään olennaisella sijalla on materiaalin tuntu ja sen luomat assosiaatiot muistoihin, mielikuviin ja tunteisiin. Myös performatiivisuus, eläytyminen ja moniaistisuus ovat hänen työssään merkittäviä.

Veli Pekka Kuronen on esitystekniikan moniosaaja, joka löytää itsensä mieluusti silloin tällöin myös suunnittelijan roolista. Työssään Kuronen haluaa haastaa itsensä uusien näkökulmien ja lähestymistapojen kautta. Kompromissiton taide on Kurosen mielestä parasta, samaan aikaan kuitenkin ollen avointa ja ympäristölle herkkää.

Markus Tapio on helsinkiläis-tamperelainen äänisuunnittelija ja musiikintekijä, joka työskentelee pääasiallisesti tanssin, teatterin ja sirkuksen kentillä. Työssään Tapio on erityisen kiinnostunut empatian mahdollisuuksista, esittämiseen liittyvistä kysymyksistä ja tilalähtöisyydestä esitysten materiaalina.

Hanna Kahrola is performer and dance artist who mainly works project based in different collectives. Her artistic work is at the same time topic and movement oriented and she is particularly interested in human and it’s problems. She has worked as a professional since 2014.

Maijariitta Karhulahti is a visual artist based in Kuopio who works with recycled, found and inherited materials and objects. The feel of the material and the associations it brings with memories, images and feelings are intrinsic to her material-driven work. Also performativity, empathy, interaction and multi-sensitivity have become significant in her artistic work.

Veli Pekka Kuronen is a multitalent of show tech. In his work Kuronen wants to challenge himself through working with new perspectives and angles. To him, the best kind of art is made without compromises, yet not forgetting the openness and sensitivity to the surrounding environment.

Markus Tapio is a Helsinki-Tampere area sound designer and maker of music who mainly works in the fields of dance, theatre and circus. In his work he is especially interested in the possibilities of empathy, the questions involving performing in general and a performance space oriented approach.

bottom of page